ارزیابی هزینه های مرغداری

img

ارزیابی هزینه های مرغداری

برای محاسبه هزینه های پروژه سالن مرغداری فرم زیر را تکمیل نمایید.